Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη

Οποιοσδήποτε αγαπάει το κλασσικό όχημα. Μέσα από το καταστατικό μας, προκύπτει και δυνατότητα συμμετοχής ως πλήρες τακτικό μέλος. Οι κάτοχοι οχημάτων Ιστορικού ενδιαφέροντος δύναται σύμφωνα με το Διεθνές Τεχνικό Κώδικα της FIVA, να αποκτήσουν πινακίδες Ιστορικού οχήματος μέσω της E.O. ΦΙΛΠΑ.