Που απευθυνόμαστε

Σε όλους τους λάτρεις παλαιών οχημάτων που έχουν ως σκοπό τη συντήρηση και τη διάσωση αυτοκινήτων που έχουν διανύσει χιλιόμετρα για διάστημα πλέον της εικοσαετίας.